top of page

20 EKİM 2023

09:00 - 09:50

PRIMER PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLERDE ZOR SENERYOLAR

Oturum Başkanları: Dr. Bülent Mutlu, Dr. Hakan Taşolar

Expert Panel : Dr. Serhat Balcıoğlu, Dr. Murat Çap

09:00 - 09:10

Sol Ana Koroner Girişimi

Konuşmacı: Dr. Ahmet Göktuğ Ertem

09:10 - 09:20 

Masif Trombüs Yükü Olan Hastaya Yaklaşım 

Konuşmacı: Dr. Barış Kılıçarslan

09:20 - 09:30

LIMA ve Safen Greft Girişimleri 

Konuşmacı: Dr. Sercan Okutucu

09:30 - 09:40

Spontan Koroner Diseksiyon Girişimleri 

Konuşmacı: Veysel Okyay

Tartışma Q&A

09:50 - 10:00

KAHVE ARASI

10:00 - 10:40

CENOVA TIBBİ ÜRÜNLER UYDU SEMPOZYUMU
Kalsifik SFA Vakasında Aterektomi

Konuşmacı: Dr. Turhan Yavuz

10:40 - 11:00

KAHVE ARASI

11:00 -11:50

KARDİYAK İMPLANTE EDİLEBİLİR CİHAZLAR

Oturum Başkanları :  Dr. Murat Sucu , Dr. Ender Örnek

Expert Panel : Dr. Barış Güngör, Dr. Murat Ziyrek

11:00-11:10  

Pacing Kaynaklı Kardiyomiyopati Tanı ve Tedavi

Konuşmacı:  Dr. Ömer Alyan

11:08 -11:16

11:10-11:20 Optimal PM-ICD Programlama 2023'teki Yenilikler Neler? 

Konuşmacı: Dr. Eyüp Özkan

11:20-11:30

İskemik Olmayan Dilate Kardiyomiyopatide ICD Endikasyonları 

Konuşmacı: Dr. Gökhan Altun Baş

11:30-11:40

Kardiyovasküler implante edilebilir elektronik cihazlar enfeksiyonu için ekstraksiyon: Tedavilerin karşılaştırılması, zamanlama, alternatifler 
Konuşmacı Dr. Bernas Altıntaş

Tartışma Q&A

11:50 - 12:00

KAHVE ARASI

12:00 -12:40

NOVAMED TIBBİ ÜRÜNLER UYDU SEMPOZYUMU
Loop Recorder

Konuşmacı: Dr. Taylan Akgün

novamed-logo-2.png

12:40 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 -15:00

KARDİYAK ABLASYON OTURUMU

Oturum Başkanları :  Dr. Dursun Aras, Dr. Taylan Akgün 

Expert Panel :  Dr. Ahmet İlker Tekkeşin, Dr. Sedat Sakallı

14:00-14:10

Çıkış Yolu Ablasyonu İçin Kardiyak Anatomi  
Konuşmacı: Dr.Alper Kepez

14:10-14:20

12 Derivasyonlu EKG Kullanılarak SVT Mekanizmasının Teşhisi 
Konuşmacı: Dr. Selçuk Kanat 

14:20-14:30

SVT Ablasyonu İçin Transeptal Kateterizasyon Teknikleri 

Konuşmacı: Dr. Göksel Çağırıcı

14:30-14:40

İskemik ve İskemik Olmayan Ventriküler Taşikardi Ablayonunda Haritalamaya Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

Konuşmacı: Dr. Hikmet Yorgun

Tartışma Q&A

15:00 - 15:10

KAHVE ARASI

15:10 -16:00

SOL ATRİYAL APANDİKS KAPAMA OTURUMU

Oturum Başkanları:  Dr. Can Yücel Karabay, Dr. Fahriye Vatansever

Expert Panel : Dr. Ahmet Akdi, Dr. Fatih Şen

15:10 -15:20

LAA Kapama Güncel Endikasyonlar 
Konuşmacı : Dr. Derya Tok

15:20 -15:30

LAA Kapamada Multidisipliner Yaklaşım ve Dijital Çözüm Önerileri 
Konuşmacı : Dr. Mehmet İlker Hayıroğlu

15:30 -15:40

LAA Değerlendirilmesinde Görüntülemenin Önemi CT ve TEE'nin Kullanımı 
Konuşmacı : Dr. Alev Kılıçgedik

15:40 -15:50

 LAA Kapama Live in Box 
Konuşmacı : Dr. Göksel Cinier

Tartışma Q&A

15:50 - 16:00

KAHVE ARASI

16:00 -16:50

GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDE CİHAZ TİPİ VE BOYUTLARINI NASIL BELİRLEYELİM ?

Oturum Başkanları :  Dr. İbrahim Halil Kurt, Dr. Yüksel Kaya

Expert Panel : Dr. Mustafa Ozan Gürsoy, Dr. Buğra Özkan

16:00-16:08

ASD, PFO, VSD Girişimleri
Konuşmacı : Dr. Oğuz Akkuş

16:08-16:16

TAVI
Konuşmacı : Dr. Tahir Durmaz

16:16-16:24

Pravalvüler Kaçak
Konuşmacı : Dr. Gamze Babür Güler

16:24-16:32

Koroner Fistül (Plak, Coil)
Konuşmacı : Dr. Volkan Emren

16:32-16:40

LAA Kapama 
Konuşmacı : Dr. Duygu İnan

Tartışma Q&A

bottom of page