top of page

21 EKİM 2023

09:00 - 09:50

KRONİK TOTAL OKLUZYON (KTO)  OTURUMU

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

09:00 - 09:10

Son Çalışmalar Işığında KTO Girişimleri (Endikasyon ve Gelecek)

09:10 - 09:20 

Antegrad KTO Girişimi (AWE, Paralel Wire vb) 

09:20 - 09:30

Retrograd KTO Girişimi (CART-Reverse CART vb.)

09:30 - 09:45

KTO Olgusu Live in Box

Tartışma Q&A

09:50 - 10:00

KAHVE ARASI

10:00 - 10:40

UYDU SEMPOZYUMU

10:40 - 11:00

KAHVE ARASI

11:00 -11:50

KORONER BİFÜRKASYON OTURUMU 

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

11:00 - 11:10

11:10 - 11:20

11:20 - 11:30

11:30 - 11:45

Koroner Bifurkasyon Lezyonlarına Yaklaşım (Literatür Ne Diyor)

Dar Açılı Koroner Bifurkasyon Lezyonlarında Perkutan Girişim Teknik Nasıl Yapalım?

Geniş Açılı Koroner Bifurkasyon Lezyonlarında Perkutan Girişim Teknik Nasıl Yapalım? 

Koroner Bifurkasyon Girişimi Live in Box 

Tartışma Q&A

11:50 - 12:00

KAHVE ARASI

12:00 -12:40

UYDU SEMPOZYUMU

12:40 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 -15:00

SOL ATRİYAL APANDİKS KAPAMA OTURUMU

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

14:00 -14:10

LAA Kapama Güncel Endikasyonlar (Literatür Ne Diyor)

14:10 -14:20

LAA Kapamada Multidisipliner Yaklaşım ve Dijital Çözüm Önerileri 

14:20 -14:30

LAA Değerlendirilmesinde Görüntülemenin Önemi CT ve TEE'nin Kullanımı 

14:30 -14:45

LAA Kapama Live in Box 

Tartışma Q&A

15:00 - 15:10

KAHVE ARASI

15:10 -16:00

GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDE CİHAZ TİPİ VE BOYUTLARINI NASIL BELİRLEYELİM

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

15:10-15:18

ASD, PFO, VSD Girişimleri

15:18-15:26

TAVI

15:26-15:34

Pravalvüler Kaçak

15:34-15:42

15:42-15:50

Koroner Fistül (Plak, Coil)

LAA Kapama 

Tartışma Q&A

16:00 - 16:10

KAHVE ARASI

16:10 -17:00

GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDE CİHAZ TİPİ VE BOYUTLARINI NASIL BELİRLEYELİM

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

16:10 -16:25

Romatizmal Mitral Darlığında PMBV Endikasyonları,  Hasta Seçimi ve Görüntülemenin Önemi

16:25 -16:40

PMBV  Olgusu Live İn Box 

16:40- 16:55

Diğer Perkutan Mitral Kapak Girişimleri ve Valve in Valve Olgusu 

Tartışma Q&A

bottom of page