top of page

20 EKİM 2023

09:00 - 09:50

PRIMER PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLERDE ZOR SENERYOLAR

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

09:00 - 09:10

Sol Ana Koroner Girişimi

09:10 - 09:20 

Masif Trombüs Yükü Olan Hastaya Yaklaşım 

09:20 - 09:30

LIMA ve Safen Greft Girişimleri 

09:30 - 09:40

Spontan Koroner Diseksiyon Girişimleri 

Tartışma Q&A

09:50 - 10:00

KAHVE ARASI

10:00 - 10:40

UYDU SEMPOZYUMU

10:40 - 11:00

KAHVE ARASI

11:00 -11:50

KORONER KALSİFİK LEZYONLARA YAKLAŞIM

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

11:00 -11:08

11:08 -11:16

11:16 -11:24

11:24 -11:32

11:32 -11:47

Kalsifik Lezyon Algoritması ( Literatür Ne Diyor) 

Kalsifik Lezyonlarında Aterektomi (Rotablatör ,Orbital vb.) 

Kalsifik Lezyonlarda Shock Wave 

Kalsifik Lezyonlarda Komplikasyon Yönetimi

Ana Koroner Girişimi Live in Box 

Tartışma Q&A

11:50 - 12:00

KAHVE ARASI

12:00 -12:40

UYDU SEMPOZYUMU

12:40 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 -15:00

ZORLU TRANSKATATER AORT KAPAK İMPLANTASYONU SENARYOLARI

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

14:00-14:12

Biküspid ve İleri Kalsifik Kapakta Sizing ve Yerleştirme Teknikleri 

14:12-14:24

Küçük Anulus ve Valve in Valve ( VIV ) Sizing ve Yerleştirme Teknikleri 

14:24-14:36

Eşlik Eden Koroner Arter Hastalığı Varlığında TAVI ve Convusural Alignment'ın Önemi 

14:36-14:48

Geniş Anulus ve Pür Aort Yetersizliğinde TAVI

Tartışma Q&A

15:00 - 15:10

KAHVE ARASI

15:10 -16:00

ANA KORONER OTURUMU

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

15:10 -15:20

Ana Koroner Lezyonlarına Yaklaşım (Literatür Ne Diyor)

15:20 -15:30

Ana Koroner Lezyonlarına Perkutan Girişim Teknik Nasıl Yapalım? 

15:30 -15:40

Ana Koroner Lezyonlarında İntravasküler Görüntülemenin Önemi (Ivus -OCT) 

15:40 -15:55

Ana Koroner Girişimi Live in Box 

Tartışma Q&A

16:00 - 16:10

KAHVE ARASI

16:10 -16:50

UYDU SEMPOZYUMU

16:50 - 17:10

ÖĞLE YEMEĞİ

17:10 -18:00

PERİFERİK ARTER GİRİŞİMLERİ OTURUMU

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

17:10 -17:20

Aortoiliak Lezyonlara Yaklaşım (Malzeme Seçimi Olgu Örnekleri ile)

17:20 -17:30

SFA Girişimi (Malzeme Seçimi, Olgu Örnekleri ile) 

17:30 -17:40

Diz Altı Girişimi (Malzeme Seçimi, Olgu Örnekleri ile)

17:40- 17:55

SFA Girişiminde Aterektomi Live in Box 

Tartışma Q&A

bottom of page