top of page

19 EKİM 2023

OTELE GİRİŞ

09:00-12:30

12:30 -14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:30 -15:20

İNMEDE GİRİŞİMSEL TEDAVİLER

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

14:30-14:40

Karotis Arter Girişimleri (Teknik ve Malzeme Bilgisi) 

14:40-14:50

İntrakranial Girişimler (Teknik ve Malzeme Bilgisi)

14:50-15:00

PFO Girişimleri (Teknik ve Malzeme Bilgisi)

15:00-15:15

Akut İnme Live in Box 

Tartışma Q&A

15:20 - 15:30 

KAHVE ARASI

15:30 -16:20

KARDİYAK İMPLANTE EDİLEBİLİR CİHAZLAR

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

15:30-15:40

Pacing kaynaklı kardiyomiyopati tanı ve tedavi ( Literatür Ne Diyor)

15:40-15:50

Optimal PM-ICD programlama 2023'teki yenilikler neler? 

15:50-16:00

16:00-16:15

İskemik olmayan dilate kardiyomiyopatide ICD endikasyonları

Kardiyovasküler implante edilebilir elektronik cihazlar enfeksiyonu için ekstraksiyon: Tedavilerin karşılaştırılması, zamanlama, alternatifler

Tartışma Q&A

16:20 - 16:50 

KAHVE ARASI

16:50 -17:30

KARDİYAK ABLASYON OTURUMU

Oturum Başkanları:

Expert Panel :

16:50-17:00

Çıkış yolu ablasyonu için kardiyak anatomi 

17:00-17:10

12 derivasyonlu EKG kullanılarak SVT Mekanizmasının teşhisi 

17:10-17:20

SVT ablasyonu için transeptal kateterizasyon teknikleri

17:20-17:35

İskemik ve iskemik olmayan ventriküler taşikardi ablayonunda haritalamaya yaklaşım nasıl olmalıdır. 

Tartışma Q&A

bottom of page